top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten (behandeling en/of levering van producten) dewelke Bremersbos aanbiedt. Eveneens zijn ze van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten dewelke gesloten worden tussen Bremersbos en de klant. De algemene voorwaarden worden gepubliceerd op de website. Door het louter gebruik maken van de diensten en/of de website van Bremersbos stemt de klant in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2

Een overeenkomst met Bremersbos komt tot stand nadat de klant gevraagd heeft om een behandeling en Bremersbos aangegeven heeft de behandeling te zullen uitvoeren. Afspraken kunnen gemaakt worden via verschillende kanalen. De overeenkomst komt dan tot stand via de ontvangst van een bevestigingsmail.

Bremersbos houdt zich het recht voor reeds ingeplande afspraken te vervroegen of te verlaten. De klant zal hiervan per e-mail of telefonisch op de hoogte worden gebracht. Geenszins kan dit aanleiding geven tot enige vergoeding in hoofde van de klant, in welke zin dan ook.

3

Een afspraak kan geannuleerd of verplaatst worden, tot 48 uur voor de behandeling.

4

Bremersbos is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegebracht naar de praktijk.

5

De klant heeft de plicht alle gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die Bremersbos nodig heeft voor de goede uitvoering van de overeenkomst. Bremersbos is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door verkeerde informatieverstrekking en/of onvolledige gegevens door de klant.

6

Bremersbos neemt de persoonlijke gegevens van de klant op en verwerkt deze in een klantenbestand. De praktijk behandelt deze gegevens volgens de toepasselijke Belgische wetgeving.

7

Alle bestellingen hebben een betalingsverplichting. Zonder betaling worden er geen producten verzonden. 

8

Er geldt een garantietermijn van 14 dagen. Garantie telt enkel voor beschadiging van de producten.
Dit kan door lekkage of beschadiging tijdens het transport naar de koper.
Beschadiging moet binnen de 14 dagen gemeld worden na ontvangst en bewezen worden door beeldmateriaal te sturen naar voseleni@outlook.com
Garantie telt niet wanneer:
  • Het product bij u beschadiging heeft opgelopen.
  • Er reeds gebruik werd gemaakt van het product.

9

Heeft u zich bedacht en wenst u de bestelling te retourneren?
Dan mag dit binnen de 14 dagen na ontvangst van de producten. Dit geldt enkel wanneer de producten ongeopend, ongebruikt en in de originele verpakking terug gestuurd kunnen worden. 
Indien u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht dient u een mail te sturen naar voseleni@outlook.com met de reden van retour. De retourkosten zijn voor de koper. Het bedrag van uw product(en) wordt teruggestort binnen 7 dagen na ontvangst van de retour. 
bottom of page